Krom İndirgeme Sistemi

Krom İndirgeme Sistemi

Krom İndirgeme Sistemi

“Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik” sonucunda torbalı çimentolarda krom (VI)’nın 2 ppm altına indirgenmesi zorunluluğu yürürlüğe girmiştir.

Bu süreçte Cr VI iyonlarını Cr III iyonlarına indirgenmesi yollarından birisi olan Demir Sülfat Katkısı Dozajlama ve sisteme dahil etme işlemleri kurduğumuz tesislerle yapılabilmektedir.