Dozaj Bant Kantarı

Dozaj Bant Kantarı

Dozaj Bant Kantarı

Dozaj Bant Kantarları (WF) toz ve iri taneli materyallerin sürekli beslenmesi gereken tesislerde kullanılmaktadır.

Kullanım alanları: çimento fabrikaları, taşa ve toprağa dayalı endüstriyel tesisler, gübre fabrikaları, demir-çelik fabrikaları, farin değirmenleri, kırma-öğütme-harmanlama tesisleri, kimya endüstrisi, gıda sektörü, termik santraller, madenler, kömür değirmenleri.

Elektronik loadcell’li tartım sistemi sayesinde hassas ve sorunsuz bir tartım işlemi gerçekleştir.Ağırlık ve hız ölçüm birimleri kullanılarak, bant hızı ve dozaj bandı üzerinde bulunan malzemenin ağırlığı ölçülür. Alınan sinyaller mikroişlemci donanımlı elektronik endüstriyel bilgisayara gönderilir. Bilgisayar, belirlenen debi ile ölçülen debiyi karşılaştırır. Ölçülen debi set edilen değerden küçükse dozaj bandını hızlandırır, büyük ise bandı yavaşlatır.

Genel Çalışma Sistemi
Kantar Üzerinden Manuel
Local/Remote şalterinin local konumda olduğu durumda aktif hale gelir.
Remote: Otomasyon Sisteminden Otomatik
İletişim: Modbus profibus profinet

Elektriksel Özellikler
Pano: Her kantar için yüksek izolasyon sınıfında bir pano kullanılmaktadır. Panonun kapağında operatör paneli bulunmaktadır. İçerisinde ise diğer yardımcı ekipmanlar ve hız kontrol birimi mevcuttur.

Kapasite: 0,5-500 t/h
Hassasiyet: +/- % 0,5
Tartı sistemi: Load Cell
Hız ölçümü: Pulse
Kontrol Sistemi: PLC
Yerel kumanda: Var
Bant Düzeltme: Var
Sıyırıcı: Bant alt ve üst
İletişim: Modbus-profibus-profinet