Big Bag Tartım Makinası

Big Bag Tartım Makinası

Big Bag Tartım Makinası

Big-Bag dolum makinesi, toz ve granül malzemelerin silolardan big-bag torbalarına doldurulması işlemini gerçekleştirir. İsteğe bağlı olarak doldurma işlemi 200-1500 kg’lık ağırlıklar arasında olabilir. Besleme elemanı olarak, malzeme cinsine göre; Tek vidalı besleyici, Kapaklı besleyici veya Bantlı besleyici kullanılır. Big-Bag’in dört köşesinde bulunun kulakları makinenin kancalarına operatör tarafından takılır. Elektronik pano üzerinde bulunan operatör panelden doldurulmak istenen değer girilir ve doldurma işlemine başlanır. Malzemenin torbaya tam olarak dolması için dolum esnasında çeşitli periyotlarda vibrasyon sistemi devreye girerek torbayı sarsar ve malzemenin torbaya yerleşmesini sağlar. Yavaş besleme değerine gelindiğinde besleme elemanı yavaşlayarak hassas dolum sağlanır. Set edilen ağırlık değerine gelindiğinde sistem otomatik olarak durur ve torbayı aşağı indirir.

Kapasite: 15-20  t/h
Tartı sistemi: Load Cell
Torba Kapasitesi: 200 – 1500 kg
Kontrol Sistemi: PLC
Yerel kumanda: Pano Üzerinde

Dozaj bandı imalatı
Minör katkı dozaj bandı
Bant kantarı imalatı
Dozaj helezonu
Bigbag dolum ve boşaltım ekipmanları
Torba tartım makinaları
Alçı fabrikaları fırın imalatı ve teknik destek
Mikser imalat ve teknolojisi
Harmanlama sistemi
Paketleme ve istifleme
Silolara aktarılan agrega dağılımı
Elek analizi malzeme içindeki mikro dağılım
Kırıcı seçimi çıkan malzemenin yapısı
PLC ile hertürlü reçete oluşturma
Scada yazılımı ve otomasyon işleri

www.osk.com.tr
www.yapikimyasallaritesisi.com