Big Bag Tartım Makinası

Big Bag Tartım Makinası

Big Bag Tartım Makinası

Big-Bag dolum makinesi, toz ve granül malzemelerin silolardan big-bag torbalarına doldurulması işlemini gerçekleştirir. İsteğe bağlı olarak doldurma işlemi 200-1500 kg’lık ağırlıklar arasında olabilir. Besleme elemanı olarak, malzeme cinsine göre; Tek vidalı besleyici, Kapaklı besleyici veya Bantlı besleyici kullanılır. Big-Bag’in dört köşesinde bulunun kulakları makinenin kancalarına operatör tarafından takılır. Elektronik pano üzerinde bulunan operatör panelden doldurulmak istenen değer girilir ve doldurma işlemine başlanır. Malzemenin torbaya tam olarak dolması için dolum esnasında çeşitli periyotlarda vibrasyon sistemi devreye girerek torbayı sarsar ve malzemenin torbaya yerleşmesini sağlar. Yavaş besleme değerine gelindiğinde besleme elemanı yavaşlayarak hassas dolum sağlanır. Set edilen ağırlık değerine gelindiğinde sistem otomatik olarak durur ve torbayı aşağı indirir.

Kapasite: 15-20  t/h
Tartı sistemi: Load Cell
Torba Kapasitesi: 200 – 1500 kg
Kontrol Sistemi: PLC
Yerel kumanda: Pano Üzerinde